rfid

Trang chủ | Giải pháp

RFID là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio (antena, đầu đọc và chíp RFID). Từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng theo thời gian thực.