RFID công nghệ quan trọng trong

CÔNG NGHIỆP 4.0

Công nghiệp 4.0 đặt ra một thách thức duy nhất là chuyển đổi hiệu quả sản xuất truyền thống sang các hệ thống thông minh và tự chủ. Tích hợp hệ thống sản xuất, vật liệu, máy móc, người vận hành, sản phẩm và người tiêu dùng, cải thiện khả năng liên kết và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ vòng đời sản phẩm để đảm bảo tích hợp theo chiều ngang và dọc của các hệ thống Sản xuất thông minh (SM) được nối mạng. RFID là công nghệ quan trọng của nền công nghiệp 4.0
Ban tổ chức giải mất khá nhiều thời gian, tiền bạc, con người để hoàn thành một giải đua. Từ khâu quản lý khách mời, vận động viên tham gia cho tới khâu tổ chức chấm giải vì vậy thường xảy ra nhiều sai sót,...
Quản lý quy trình sản xuất ngành may mặc ứng dụng RFID, cung cấp một bức tranh tổng thể và minh bạch về sự lưu – chuyển các yếu tố đầu vào (nguyên phụ liệu, thiết bị máy móc, con người…) và đầu ra (bán thành phẩm, thành phẩm,…)
Giải pháp quản lý hành lý bằng công nghệ RFID sẽ cho phép các sân bay và hãng hàng không tăng đáng kể năng suất và độ chính xác của hoạt động hành lý. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho hành khách và các hãng hàng không và sân bay.
SWMS là một công cụ cung cấp cho các công ty vận chuyển, lưu trữ, sắp xếp và các giải pháp tồn kho để hợp lý hóa các quy trình cùng với việc thêm tất cả các lợi ích cho nó. Nó phục vụ các loại công nghiệp như bán buôn và phân phối, bán lẻ.
Hệ thống giúp giảm chi phí, tăng doanh thu và sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Tiếp cận dữ liệu hàng tồn kho thường xuyên chính xác hơn cho các nhà bán lẻ...
Giải pháp quản lý tài sản giúp cho người quản lý có cái nhìn thượng tầng xuyên xuốt từ đầu vào, đầu ra, phân bổ tài nguyên,… nhằm hợp lý hóa, tối ưu và tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.
Truy xuất nguồn gốc là khả năng để theo dõi bất kỳ thực phẩm thông qua tất cả các khâu sản xuất, chế biến và phân phối (kể cả nhập khẩu và bán lẻ).
Quản lý ứng dụng công nghệ RFID giúp hệ thống tự động hóa đáng kể các nghiệp vụ liên quan đến vị trí, chuyển động của tài sản lớn - giảm thiểu chi phí, thời gian tìm kiếm, mất mát,...
Giải pháp cung cấp cho các thư viện những lợi thế trước mắt và lâu dài. Nó giúp cải thiện các nghiệp vụ hiện tại như khả năng theo dõi, nâng cao việc quản lý và chống trộm tại thư viện.
Liên hệ với chúng tôi