Sự kết hợp mạnh mẽ cải tổ cuộc sống của bạn

IoT & Ai

Ngành công nghiệp sản xuất không bao giờ bị lỗi thời vì nhu cầu cao của nó. Khi toàn cầu hóa bắt đầu, nhu cầu sản xuất hàng loạt tăng lên. Điều này cuối cùng đã dẫn đến những cải tiến trong lĩnh vực khoa học. Ngành công nghiệp này được biết là luôn tự cập nhật các công nghệ mới có sẵn. Trí tuệ nhân tạo và IoT là hai sự kết hợp sáng tạo mà ngành sản xuất đang tập trung vào.
AI đang trở thành xu thế mới, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực đang ngày càng chú trọng. Hầu hết, những doanh nghiệp lớn đều tìm hiểu AI và xây dựng nó như thế nào trong bộ máy phát triển của mình
IoT Middleware là một loại phần mềm giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thông tin giữa IoT sensors và các IoT application.
Sự xuất hiện của IoT đã làm cho những kết nối trở nên thông minh hơn, cuộc sống con người có những thay đổi không ngờ tới.
Sau khi hạ tầng (IoT sensors) và Giao tiếp (IoT Middleware) được thiết lập thì IoT Applicaton là nơi thực sự các tính năng cung cấp cho người dùng khai thác từ giải pháp IoT này được hiện thực hóa.
Liên hệ với chúng tôi