Camera - Videoconference

Trang chủ | Giải pháp

Giải pháp hội nghị truyền hình hiện nay đã trở nên quen thuộc và là yếu tố cần thiết hàng đầu giúp việc kết nối, giao tiếp và trao đổi thông tin trở nên dễ dàng, tiện lợi mọi lúc - mọi nơi nâng cao sự tương với các cá nhân, tổ chức,… tác với nhau. Nhờ việc truyền tải các hình ảnh, âm thanh cùng lúc giữa nhiều điểm cầu khác nhau.