Triển khai hệ thống quản lý RFID (bãi xe, thang máy, văn phòng) của CNS

Trang chủ | Dự án

Thông qua Hợp đồng số: 160921/BT-GT/HĐ01-1, ngày 27/09/2016. Chúng tôi ký hợp đồng thực hiện triển khai hệ thống quản lý nhân viên vằng công nghệ thẻ thông minh RFID với CNS thông qua Công ty cổ phần công nghệ Green.

Quy mô: 2 tầng hầm, 12 tầng cao.

Địa điểm: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của dự án

-  Đáp ứng nhu cầu làm việc và trụ sở của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và các công ty con, văn phòng đạt tiêu chuẩn và có cảnh quan đẹp, tạo cơ sở hạ tầng cho thành phố nói chung và Quận 4 nói riêng.

- Đáp ứng được yêu cầu bảo mật, tiện lợi, nhanh chóng và thẩm mỹ của tòa nhà.

- Tiến độ thực hiện 60 ngày.