Triển khai hệ thống RFID quản lý kho (Ware House I, II và kho Sleeve) cho Công ty Logoplaste Việt Nam

Trang chủ | Dự án

  1. Tháng 6/2013, sau khi tiến hành khảo sát và lên kế hoạch chi tiết và trình phương án triển khai. Công ty TNHH Logoplaste Việt Nam thuộc Tập đoàn Logoplaste của Bồ Đào Nha – tại địa chỉ: Lô B1.4, Đường D2, KCN Đồng An 2, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chúng tôi tiến hành triển khai hệ thống quản lý RFID cho Ware House I, II theo đơn đặt hàng số 4500210232.
  2. Năm 2015 do nhu cầu thay đổi và mở rộng hệ thống kho. Chúng tôi tiếp tục thực hiện triển khai hợp đồng Số: 005/SPL-LGV/2015/HĐKT/TN-CNTT – Triển khai hệ thống quản lý RFID cho các hệ thống khó của Logoplaste  bao gồm: Kho nhãn, kho chai, kho Sleeve, ware house II.