Triển khai hệ thống quản lý RIFD cho kho thành phầm của nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven A

Trang chủ | Dự án

 

Năm 2011, Chúng tôi vinh dự được tin tưởng chọn làm đơn vị tư vấn, thiết kế, triển khai dự án: "Cung cấp hệ thống ứng dụng Công nghệ RFID thực hiện giám sát quản lý hàng hóa trong kho hàng tại Công ty Caraven A

Một số yêu cầu về nghiệp vụ, sơ đồ kho, hình ảnh triển khai và phần mềm trực quan.

Sơ đồ kho


Quy trình nhập kho

Quy trình nhập hàng

1.  Nhập kho NPL (Nguyên – Phụ liệu)

- Nhập kho NPL (Nguyên – Phụ liệu) từ bên ngoài

- Nhập kho NPL (Nguyên – Phụ liệu) từ Phân xưởng sản xuất (PXSX)

- Nhập NPL hư/thừa từ PXSX trả về

- Nhập kho NPL (Nguyên – Phụ liệu) do đổi hàng với NCC (không làm PNK)

2. Nhập kho Thành phẩm:

- Nhập kho Thành phẩm từ PXSX

- Nhập kho Thành phẩm do khách hàng trả lại

3/ Nhập kho Thành phẩm, Nguyên – phụ liệu dựa trên Phiếu điều động nội bộ:

Quy trình xuất kho

Quy trình xuất hàng:

1/ Xuất kho NPL (Nguyên – phụ liệu)

- Xuất kho NPL (Nguyên – phụ liệu) cho PXSX

- Xuất kho bù NPL (Nguyên – phụ liệu) cho PXSX

- Xuất kho trả hàng NPL (Nguyên – phụ liệu) cho nhà cung cấp (NCC)

2/ Xuất kho thành phẩm

3/ Xuất kho thành phẩm, nguyên – phụ liệu dựa trên phiếu điều động nội bộ

4/ Xuất kho hủy hàng

Hình ảnh thực tế

Giao diện phần mềm