Đáp ứng nhu cầu vừa bảo mật vừa tiện lợi và nhanh chóng của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và các công ty con, văn phòng đạt tiêu chuẩn.
Triển khai hệ thống quản lý RFID cho các hệ thống khó của Logoplaste bao gồm: Kho nhãn, kho chai, kho Sleeve, ware house II.
Tư vấn thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng Công nghệ RFID thực hiện giám sát quản lý hàng hóa tại nhà máy Caraven A